Krzyżyk z raną (8)

Krzyż jest symbolem cierpienia, które Chrystus ofiarował za nasze grzechy. Szrama na krzyżyku symbolizuje ranę, jaką żołnierz zadał Jezusowi włócznią. Rana ma przypominać nam, że Jezus pozwolił otworzyć swój bok, abyśmy mogli zobaczyć prawdziwe źródło Miłości.