Kula ziemska (3)

Zostaliśmy posłani do pracy misyjnej na cały świat. To właśnie symbolizuje kula ziemska. Misja Coriss skupia się szczególnie na Czadzie, natomiast poprzez ten symbol chcemy przypominać o słowach Jezusa: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!"