Wartości chrześcijańskie

Coriss powstało wokół Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego i jego Sekretariatu Misji Zagranicznych, Misjonarzy oraz Darczyńców. Jest skoncentrowane na wspieraniu sercańskich misji, których zaangażowanie przyczynia się do niesienia pomocy i głoszenia Ewangelii w różnych zakątkach świata.

Wartości katolickie są dla nas drogowskazem w życiu i chcąc zaakcentować je na co dzień w fizycznym przedmiocie o duchowym wymiarze, stworzyliśmy biżuterię CORISS. To subtelna i symboliczna biżuteria, która stanowi namacalny nośnik piękna oraz wartości takich jak solidarność, sprawiedliwość i miłość.

Coriss to skrót pochodzący od dwóch słów: Cor Iesuss. Tłumacząc z języka łacińskiego znaczą one dosłownie "Jezus, który cały jest sercem".

Nasza wizja: Kochać z otwartym sercem i umysłem

Z otwartym sercem i umysłem głosimy światu Bożą miłość.

Nasza misja: Adveniat Regnum Tuum – Przyjdź Królestwo Twoje

Istniejemy w sposób szczególny dla ludzi najbardziej potrzebujących i dla młodych. Nasze Zgromadzenie koncentruje się na wychowaniu, pracy społecznej, misyjnej, na duchowości i komunikacji,
aby głosić Królestwo Boże.

SKLEP Z MISJĄ

Zysk ze sprzedaży produktów Coriss przekazujemy misjonarzom z Czadu, na budowę studni głębinowych. Podarowanie sobie lub bliskiej osobie biżuterii Coriss to okazanie miłosierdzia bratu w wierze, mieszkającemu w Afryce, który wodę do picia czerpie z ręcznie wykopanych, prowizorycznych studni z zanieczyszczoną wodą niosącą choroby a nierzadko i śmierć.

„Jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok jego, a natychmiast wypłynęła krew i woda” (J 19,34). W CORISS pochylone „i” symbolizuje ranę Serca Jezusa - to zaproszenie dla nas, aby odpowiedzieć miłością na miłość. Pomagamy z potrzeby serca – puste serca w krzyżyku sercańskim wypełniamy aktami miłości wobec Boga i człowieka.

RODZINA CORISS

Zgromadzeni wokół sekretariatu misji Darczyńcy tworzą wspólnotę, w której goszczą modlitwa, budowanie więzi w Sercańskiej Rodzinie Misyjnej i wzajemne wsparcie. Razem tworzymy społeczność, w której wspieramy idee i życie zgodne z wartościami płynącymi z Ewangelii - tworzenie i pielęgnowanie rodziny CORISS to dla nas równie ważna misja.

Osoby noszące krzyżyki sercańskie i inne produkowane przez nas znaki wiary tworzą nieformalną wspólnotę. Wszystkich, którzy wspierają sercańskch misjonarzy włączamy duchowo w Sercańską Rodzinę Misyjną. Modlimy się za nich jako księża sercanie, jak również członkowie tej niecodziennej społeczności modlą się za siebie nawzajem.

Odpowiedzialni społecznie

Filarem naszej działalności jest otwartość, przejrzystość i uczciwość. Na różne sposoby dbamy o środowisko - staramy się nie używać plastiku w opakowaniach. Nie stosujemy go w naszych produktach. Dbamy także o siebie nawzajem budując wspólnotę, a w szczególności dbamy o tych najbardziej potrzebujących. Zysk ze sprzedaży przeznaczamy na budowę studni w Afryce dzięki czemu redukujemy obszary biedy na świecie.

Płacimy podatki w Polsce i zatrudniamy naszych pracowników na umowy o pracę. Chcemy mieć czyste sumienie w czasach powszechnego konsumpcjonizmu – organizujemy zbiórki starej biżuterii, którą przetapiamy i dajemy jej drugie życie. Produkujemy biżuterię jedynie u polskich rzemieślników, wspierając lokalne biznesy.