Jeśli zakupiony w Coriss towar nie nadaje się do użycia z powodu wad istniejących w chwili zakupu podlega gwarancji. Jeśli wada ujawni się w terminie do roku od dnia wydania biżuterii w czasie jego użytkowania, domniemywa się, że wada istniała w chwili wydania. W innym przypadku konieczne będzie udowodnienie, że wada istniała już w chwili sprzedaży. Prawo do skorzystania z rękojmi za wady towaru przysługuje przez 2 lata od zakupu. 

JAK DOKONAĆ REKLAMACJI?

Wypełniony i podpisany formularz reklamacji, paragon lub dowód zapłaty wskazujący datę zakupu proszę odesłać wraz z reklamowanym produktem na adres:

Coriss
Misje Sercanów
ul. Radzyńska 3a
20-850 Lublin
+ 48 504 090 168

W sytuacji reklamacji koszt odesłania towaru jest zwracany Klientowi.